Gott nytt Gudinnerligt År

Written by lillandersson on december 28th, 2017

Det är tid att respektera Gudinnan och kvinnan!

Vi behöver bejaka det feminina inom oss – våga ta emot, våga vara ömsinta, intuitiva. Men vi behöver även bejaka det maskulina – ta plats, sätta gränser, säga ifrån. Det är viktigt att det feminina och det maskulina finns vid varandras sida i harmoni och balans.

Me too kampanjen tydliggör en struktur som funnits i årtusenden, men som äntligen, för allas skull, måste brytas upp och förändras.

Jag vet av erfarenhet från den akademiska världen att kvinnor förminskas och även utsätts för sexuella kränkningar. Det är värdefullt att visa på den strukturella problematiken som finns och att de som upplevt kränkning och utsatthet får stöd i att de inte är ensamma. Det är också viktigt att tydliggöra att ett kränkande beteende aldrig är ok. Men lika viktigt är det att vi inte gör männen till förövare och kvinnorna till offer. I en insändare i Metro tog en man upp att männen också borde starta en kampanj och det finns en poäng i detta. I mitt arbete med tantrisk beröring har jag stött på ganska många män som också blivit utsatta.

Faktum är att både förövare och offer bär med sig händelsen och den påverkar hela livet. Förövaren bär ofta med sig skulden och offret bär ofta med sig skammen.  För det mesta är detta omedvetet men påverkar starkt våra liv och våra relationer och kräver mycket inre arbete för att ta sig igenom.

Det allra viktigaste tror jag är att vi blir mer medvetna om att vi alla är offer – offer för kultur, religion, maktutövning och en förskevande porrindustri. Vi behöver frigöra oss från förtryck oavsett var det kommer ifrån och i vilken form det kommer. Våga vara fria att leva, älska, njuta….

Det handlar kanske allra mest om hur vi möter varandra i vardagen, både på arbetet och i olika fritidsaktiviteter. Vilka skämt vi drar och om och när vi vågar säga ifrån.

Genom historien går en rädsla för det feminina, för kvinnan och hennes kraft . Hon har tystats, gömts undan och förtryckts. Meggan Watterson skriver i sin bok Reveal att det  i olika berättelser om the Divine Feminine  handlar  om att finna det gudomliga genom att gå inåt och att vara i kontakt med den egna kroppen.  Hon kände sig nödgad att bli en teolog som skrev om berättelser om tystade Gudinnor inom olika religioner över hela världen. Hon skriver bl.a. om Marguerite Porete, en fransk mystiker från medeltiden. M. Porete  skrev en bok om sina upplevelser av att finna Gudomlig kärlek i kontakt med kroppen. Hennes bok förstördes och själv brändes hon på bål.

Så här skriver Meggan Watterson: ”For me, it was only by winning back my body – by daring to really be present to all I was feeling in my body – that I finally began to connect to what is eternal in me”

Jag har under året då och då känt mig lite vankelmodig. Ska jag ägna mig åt tantra eller healing? Tills jag till slut förstod det självklara.  Det är både och! Det är det det handlar om – att kombinera både healing och beröring, att  bejaka både själ och kropp, att erkänna att kroppen är ett verktyg att nå det gudomliga, ett tempel för själen.

Att bejaka Gudinnan är att bejaka livet och därmed också den Jord vi lever på och av, ibland kallad Moder Jord. Vi behöver värdera, vårda och respektera naturen och allt levande.

Apropå Me To debatten skrev skådespelerskan Noomi Rapace träffande att kvinnor behöver våga se att de är en del av spelet och behöver våga säga ifrån.

Jag håller med om att det är viktigt. Att vi som kvinnor vågar sätta gränser, vågar säga NEJ, vågar tro på oss själva, vågar ta plats. Lita på att det finns andra vägar, andra jobb, andra män. Vi är värda respekt.

Jag kämpade för ett jämställt Universitet under ett antal år. Jag bidrog kanske något, men till slut var jag tvungen att lämna. Då för tio år sedan var det rätt för mig att lyssna på min inre röst och gå vidare.

Jag läser just nu en tankeäckande bok som heter  Womb Wisdom. Boken handlar om att väcka den feminina kraften så att det feminina och det maskulina kan förenas. Detta sker genom att ta kontakt med livmodern som är livets ursprung och som tillsammans med hjärtat kan skapa djup transformation och balans.

Idag, annandagen har jag tittat på Lejonkungen. Underbar musik och fascinerande budskap. Den handlar  just om att lyssna tills sitt förfutna, lära sig av det och att våga bli sig själv, våga ta sin plats.

Jag upplever att det är det det handlar om för många av oss. Att våga släppa förminskande föreställningar, våga expandera och bejaka hela sig själv -både kropp och själ utan skuld och skam. Att minnas vårt gudomliga ursprung och att leva i harmoni och respekt med oss själva och varandra.

Lill Andersson, Energiterapeut
Längtan och Lust

 

 

 

 

Comments are closed.