Högkänslighet (HSP-Highly sensitive person)

Written by lillandersson on september 8th, 2017

En del av de som kommer till mig är högkänsliga personer som inte vet om att de är högkänsliga. De har fått utstå mycket lidande i sina liv, speciellt i barndomen. Ofta har det uppfattats som att de överreagerar. Många har sömnsvårigheter och svårigheter i relationer och på arbetsplatser.  Många högkänsliga personer har hånats för sina förmågor som t.ex. intuition och har ofta en felaktig föreställning om sig själva.

Högkänslighet har först på senare tid uppmärksammats. Elaine N. Aron, klinisk pyskolog, forskare och själv högkänslig har skrivit en utmärkt bok om högkänslighet. ”Den högkänsliga människan – Konsten att må bra i en överväldigande värld”. Boken innehåller bla. självbedömningstexter, insikter om hur högkänslighet påverkar och tips på hur man kan hantera överstimulering. 

I baksidestexten till boken står följande: ”Högkänsliga personer har ett nervsystem som är känsligare än hos genomsnittet. De lägger märke till många subtila detaljer i omgivningen och bearbetar dem djupt i sitt inre. På grund av denna stora mottaglighet blir det lätt överstimulerade och behöver ofta dra sig undan, något som kan leda till att andra uppfattar dem som tillbakadragna eller blyga. Men de är också ofta intutitiva, kreativa, djupsinniga och medkännnande. De ser saker som andra missar och fattar väl genomtänkta beslut.”

Det finns facebookgrupper för högkänsliga personer, vilket även kallas HSP-Highly Sensitive Person. (Fler boktips längre ner i inlägget)

För många drabbade har det varit en lättnad att få förståelse för sig själv och att kunna dela sina erfarenheter med andra.

Högkänsliga personer behöver lära känna sig själva, hela sina sår och börja tycka om sig själva. De behöver också omvärdera synen på sig själva så att de kan dela med sig av sina vackra gåvor.

Det är också viktigt att hitta fungerande strategier mot överstimulering. En del i detta är bl.a. att ta väl hand om sin kropp (. tex. vila, sömn,kost) och att lära sig att sätta gränser.

Om du misstänker att du eller någon i din omgivning är högkänslig rekommenderas boken varmt.

Ps När jag skrivit det här inlägget upptäckte jag att nästa nummer av tidningen Free (nov)kommer att ha med flera artiklar om högkänslighet. Bl.a. en med Else Marie Bruhner som startade ”Sveriges förening för högkänsliga 2012 och nu är aktuell med boken ”Högkänslig-än sen då”. Även prinsessan Märtha Louise av Norge och Elisabeth Nordeng har skrivit en bok som heter ”Född sensitiv – våra berättelser.” De ser båda sina personlighetsdrag som en styrka. Tidningen Free är en gratistidning och finns hos många alternativterapeuter. Ds

 

Comments are closed.