Distanshealing

Den kärleksfulla energi och andliga vägledning som du kan få tillgång till genom healing är inte beroende av tid eller rum. Oavsett var du befinner dig kan du därför få healing utan att vi träffas.

Distanshealing är särskilt värdefullt om du vill ha stöd i en speciell situation eller vill ha vägledning i en särskild fråga. Det kan också vara så att du befinner dig i en akut situation där du känner dig orolig och förvirrad och behöver stöd. Du kan känna energierna men får troligen inte den djupa avslappning som de flesta upplever under healing vid ett personligt möte.

Under rådande omständigheter är det påtagligt för oss alla hur vi fungerar som en enhet över hela jorden. Vårt kollektiva medvetande formas av oss alla genom våra handlingar, känslor och tankar. Samma kollektiva medvetande påverkar sedan var och en av oss – på positiva eller negativa sätt. Nu när världen transformeras framför våra ögon i en rasande takt är det viktigare än någonsin att vi släpper taget om vårt mentala och känslomässiga bagage för att i vår energi vibrera högt, i enlighet med den värld vi nu har en unik möjlighet att gemensamt föda fram, en av enhet, fred och harmoni.

Bäst effekt får du om du tar en stund för dig själv på en lugn plats och tar emot healingen på det sätt som känns bäst för dig.

Jag sänder healingenergi till dig och tar emot andlig vägledning för din del. Jag skriver ner den information jag får till mig och skickar till dig med mail. Informationen kan tydliggöra vem du är, var du befinner dig och vad du behöver för att gå vidare på min väg. Det är inte säkert att du får så tydliga svar som du  skulle önska, men många berättar att informationen betyder mycket och att de ofta återvänder till den.

Jag sänder dig healing utifrån mitt öppna hjärta, min utvecklade intuition och min andliga kontakt. När jag lyssnar inåt och tar ansvar för mig själv kan jag vara en ren kanal för den kärleksenergi som skapar lust, medvetenhet och glädje.

Välkommen att boka tid.

Så här säger några klienter om vad distanshealing har betytt för dom:

”Genom Lills unika gåva att ge distanshealing har jag fått tillgång till kunskaper som är en otrolig hjälp och ett ovärderligt redskap. De har hjälpt mig att se mig själv och mina behov samt att kunna se nya möjligheter att hantera olika situationer. I många stunder har informationen gett mig hopp, frötröstan och den kraft som jag behövt för att komma vidare i mitt liv”. Marie

Genom att få distanshealing, har det gjort det möjligt för mig att äntligen få hjälp med att hitta mitt ”sanna jag”. Att läsa mitt mail med informationen från distanshealingen var som att mina tankar hade skrivit det själv. All min längtan efter glädje var så uppenbar. En enorm känsla av att ha ”hittat rätt” infann sig. Detta har gjort det möjligt för mig att hitta tillbaka till glädjen, att äntligen få komma igenom det jobbiga och att få känna mig hel. Få styrkan att med små, små steg ”våga vara” den jag VILL vara”. Anne

Foto: Vitgräsfjäril, Christian Almstedt/A lot of Photos

Comments are closed.