Inspiration

 

I det goda mötet kan vi inspireras och växa. I mötet där vi respekterar varandra och inte jämför oss med varandra – där du får vara du och jag får vara jag.

Inspirationsföreläsningar
Då och då inbjuder jag till inspirationskvällar med korta föreläsningar och samtal. Dessa kvällar annonseras under fliken aktuellt.

Personlig och andlig utveckling i grupp
Genom att lyssna inåt och dela tankar och upplevelser med varandra i en liten och trygg grupp når vi lättare vårt centrum – där kärleken flödar, där stillheten finns och där vi finner svaret på många av våra frågor. Gruppen är högst 6 personer så att det känns tryggt och var och en får gott om utrymme.

Vi utgår från nuet och inpassar innehållet så långt det är möjligt till individernas och gruppens önskemål och behov. Fokus ligger på meditation och reflektion. Även intuitionsövningar, healing, drömtolkning, inspirationsmåleri kan förekomma.

Grupperna startar med en kostnadsfri ”Känn Dig För” träff. Vi fortsätter sedan att träffas vid 5 tillfällen varannan vecka. De flesta grupper vill gärna fortsätta med lite varierande tidsintervall.

Nya grupper annonseras under ”Aktuellt”.

Så här säger en kursdeltagare:
Den största fördelen med att träffas regelbundet i grupp är att få bekräftelse på sina styrkor från olika personer. Visst känner vi alla instinktivt att vi är på rätt väg och att vi vill tillåta oss att förändra saker och ting. Samtidigt är det viktigt att höra detta från fler, dessutom oberoende personer. Det ger en knuff i rätt riktning och en impuls att ta det där steget fullt ut och förändra/förverkliga och/eller utvecklas som människa. Alla i gruppen ges också  en möjlighet att verkligen bli sedda och hörda”

Healingkväll/dag
Vi lär oss mer om healing, mediterar och framförallt ger vi varandra healing. Dessa dagar annonseras under ”Aktuellt”

 

 

Foto: Christian Almstedt/A lot of Photos

 

 

Comments are closed.