Uncategorized

...now browsing by category

 

Gott nytt Gudinnerligt År

torsdag, december 28th, 2017

Det är tid att respektera Gudinnan och kvinnan!

Vi behöver bejaka det feminina inom oss – våga ta emot, våga vara ömsinta, intuitiva. Men vi behöver även bejaka det maskulina – ta plats, sätta gränser, säga ifrån. Det är viktigt att det feminina och det maskulina finns vid varandras sida i harmoni och balans.

Me too kampanjen tydliggör en struktur som funnits i årtusenden, men som äntligen, för allas skull, måste brytas upp och förändras.

Jag vet av erfarenhet från den akademiska världen att kvinnor förminskas och även utsätts för sexuella kränkningar. Det är värdefullt att visa på den strukturella problematiken som finns och att de som upplevt kränkning och utsatthet får stöd i att de inte är ensamma. Det är också viktigt att tydliggöra att ett kränkande beteende aldrig är ok. Men lika viktigt är det att vi inte gör männen till förövare och kvinnorna till offer. I en insändare i Metro tog en man upp att männen också borde starta en kampanj och det finns en poäng i detta. I mitt arbete med tantrisk beröring har jag stött på ganska många män som också blivit utsatta.

Faktum är att både förövare och offer bär med sig händelsen och den påverkar hela livet. Förövaren bär ofta med sig skulden och offret bär ofta med sig skammen.  För det mesta är detta omedvetet men påverkar starkt våra liv och våra relationer och kräver mycket inre arbete för att ta sig igenom.

Det allra viktigaste tror jag är att vi blir mer medvetna om att vi alla är offer – offer för kultur, religion, maktutövning och en förskevande porrindustri. Vi behöver frigöra oss från förtryck oavsett var det kommer ifrån och i vilken form det kommer. Våga vara fria att leva, älska, njuta….

Det handlar kanske allra mest om hur vi möter varandra i vardagen, både på arbetet och i olika fritidsaktiviteter. Vilka skämt vi drar och om och när vi vågar säga ifrån.

Genom historien går en rädsla för det feminina, för kvinnan och hennes kraft . Hon har tystats, gömts undan och förtryckts. Meggan Watterson skriver i sin bok Reveal att det  i olika berättelser om the Divine Feminine  handlar  om att finna det gudomliga genom att gå inåt och att vara i kontakt med den egna kroppen.  Hon kände sig nödgad att bli en teolog som skrev om berättelser om tystade Gudinnor inom olika religioner över hela världen. Hon skriver bl.a. om Marguerite Porete, en fransk mystiker från medeltiden. M. Porete  skrev en bok om sina upplevelser av att finna Gudomlig kärlek i kontakt med kroppen. Hennes bok förstördes och själv brändes hon på bål.

Så här skriver Meggan Watterson: ”For me, it was only by winning back my body – by daring to really be present to all I was feeling in my body – that I finally began to connect to what is eternal in me”

Jag har under året då och då känt mig lite vankelmodig. Ska jag ägna mig åt tantra eller healing? Tills jag till slut förstod det självklara.  Det är både och! Det är det det handlar om – att kombinera både healing och beröring, att  bejaka både själ och kropp, att erkänna att kroppen är ett verktyg att nå det gudomliga, ett tempel för själen.

Att bejaka Gudinnan är att bejaka livet och därmed också den Jord vi lever på och av, ibland kallad Moder Jord. Vi behöver värdera, vårda och respektera naturen och allt levande.

Apropå Me To debatten skrev skådespelerskan Noomi Rapace träffande att kvinnor behöver våga se att de är en del av spelet och behöver våga säga ifrån.

Jag håller med om att det är viktigt. Att vi som kvinnor vågar sätta gränser, vågar säga NEJ, vågar tro på oss själva, vågar ta plats. Lita på att det finns andra vägar, andra jobb, andra män. Vi är värda respekt.

Jag kämpade för ett jämställt Universitet under ett antal år. Jag bidrog kanske något, men till slut var jag tvungen att lämna. Då för tio år sedan var det rätt för mig att lyssna på min inre röst och gå vidare.

Jag läser just nu en tankeäckande bok som heter  Womb Wisdom. Boken handlar om att väcka den feminina kraften så att det feminina och det maskulina kan förenas. Detta sker genom att ta kontakt med livmodern som är livets ursprung och som tillsammans med hjärtat kan skapa djup transformation och balans.

Idag, annandagen har jag tittat på Lejonkungen. Underbar musik och fascinerande budskap. Den handlar  just om att lyssna tills sitt förfutna, lära sig av det och att våga bli sig själv, våga ta sin plats.

Jag upplever att det är det det handlar om för många av oss. Att våga släppa förminskande föreställningar, våga expandera och bejaka hela sig själv -både kropp och själ utan skuld och skam. Att minnas vårt gudomliga ursprung och att leva i harmoni och respekt med oss själva och varandra.

Lill Andersson, Energiterapeut
Längtan och Lust

 

 

 

Högkänslighet (HSP-Highly sensitive person)

fredag, september 8th, 2017

En del av de som kommer till mig är högkänsliga personer som inte vet om att de är högkänsliga. De har fått utstå mycket lidande i sina liv, speciellt i barndomen. Ofta har det uppfattats som att de överreagerar. Många har sömnsvårigheter och svårigheter i relationer och på arbetsplatser.  Många högkänsliga personer har hånats för sina förmågor som t.ex. intuition och har ofta en felaktig föreställning om sig själva.

Högkänslighet har först på senare tid uppmärksammats. Elaine N. Aron, klinisk pyskolog, forskare och själv högkänslig har skrivit en utmärkt bok om högkänslighet. ”Den högkänsliga människan – Konsten att må bra i en överväldigande värld”. Boken innehåller bla. självbedömningstexter, insikter om hur högkänslighet påverkar och tips på hur man kan hantera överstimulering. 

I baksidestexten till boken står följande: ”Högkänsliga personer har ett nervsystem som är känsligare än hos genomsnittet. De lägger märke till många subtila detaljer i omgivningen och bearbetar dem djupt i sitt inre. På grund av denna stora mottaglighet blir det lätt överstimulerade och behöver ofta dra sig undan, något som kan leda till att andra uppfattar dem som tillbakadragna eller blyga. Men de är också ofta intutitiva, kreativa, djupsinniga och medkännnande. De ser saker som andra missar och fattar väl genomtänkta beslut.”

Det finns facebookgrupper för högkänsliga personer, vilket även kallas HSP-Highly Sensitive Person. (Fler boktips längre ner i inlägget)

För många drabbade har det varit en lättnad att få förståelse för sig själv och att kunna dela sina erfarenheter med andra.

Högkänsliga personer behöver lära känna sig själva, hela sina sår och börja tycka om sig själva. De behöver också omvärdera synen på sig själva så att de kan dela med sig av sina vackra gåvor.

Det är också viktigt att hitta fungerande strategier mot överstimulering. En del i detta är bl.a. att ta väl hand om sin kropp (. tex. vila, sömn,kost) och att lära sig att sätta gränser.

Om du misstänker att du eller någon i din omgivning är högkänslig rekommenderas boken varmt.

Ps När jag skrivit det här inlägget upptäckte jag att nästa nummer av tidningen Free (nov)kommer att ha med flera artiklar om högkänslighet. Bl.a. en med Else Marie Bruhner som startade ”Sveriges förening för högkänsliga 2012 och nu är aktuell med boken ”Högkänslig-än sen då”. Även prinsessan Märtha Louise av Norge och Elisabeth Nordeng har skrivit en bok som heter ”Född sensitiv – våra berättelser.” De ser båda sina personlighetsdrag som en styrka. Tidningen Free är en gratistidning och finns hos många alternativterapeuter. Ds

Mindfullness och stroke

fredag, juli 21st, 2017

Under våren blev jag tillfrågad att med kort varsel hoppa in i en grupp med personer med förvärvad hjärnskada och för dom hålla en kurs i mindfullness. Jag tyckte det lät spännande så jag tackade ja.

Begreppet mindfullness fick en ny innebörd för mig och jag känner mig ödmjuk både inför detta och inför de människor jag mött under våren.

Mindfullness – medveten närvaro handlar mycket om att med olika tekniker stilla sinnet,  att bli medveten om sina tankar, känslor och det som omger en. Vi tränar på att bli medvetna om det vi ser, hör och känner uan att värdera. Vi använder oss av det s.k- andningsankaret – att observera andningen.  I grunden handlar det om att bli medveten om sig själv för att vid behov kunna förändra. Mindfullness används med gott resultat som en del av rehabiliteringen för personer med förvärvade hjärnskador. Grundprinciperna är att stanna upp, betrakta, acceptera och att släppa taget. Detta förhållningssätt är stressreducerande.

Efter långa samtal i gruppen var vi ganska eniga om att Sinnesrobönen passade mycket bra i gruppen. Den bön som under lång tid använts i beroendegrupper.

”Gud ge mig sinnero att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden

Att möta människor med förvärvade hjärnskador har gett mig en djup tankeställare. Det är människor som råkat ut för olyckshändelser, andras våld, hjärtinfarkt och stroke. Flera ger uttryck för är att en stroke eller hjärninfarkt är ett ögonblicks verk, men det tar mycket, mycket lång tid att komma tillbaka, om någonsin till ett normalt liv. Stress och för höga krav på sig själv är en bidragande orsak till stroke och hjärtinfarkt.

Jag fick vid ett tillfälle möjlighet att ge healing till en person som haft stroke. Ofta när jag ger healing kommer värdefulla bilder upp. Den bild som jag då fick var så talande. Det var ett expresståg som körde rakt in i en bergvägg. Ut klev människor och tittade sig förundrat omkring. De märkte att de såg, hörde, kände och upplevde allt på ett djupare, klarare sätt och de kände sig tacksamma för detta.

Det stämmer väl med den erfarenhet jag har av livet – att i allt som händer finns en möjlighet att ta tillvara på det och se på livet på ett nytt, djupare sätt.

Under sommaren vill jag gärna uppmuntra dig att vara i medveten närvaro om den vackra naturen, dofterna, smakerna,de ljumma vindarna, fågelsången, dig själv och dina nära och kära. Faktum är att den mest dyrbara gåva du kan ge till den du älskar eller till dina vänner är din sanna närvaro.

 Ta dig gärna tid att observera  ditt andetag, dina tankar och dina känslor.

Reflektera kring om du har balans i ditt liv  och om du ger dig själv det  just du behöver – eller om du behöver förändra på något område i ditt liv.

Den beröring jag ger är en slags avslappnande mindfullness där du framförallt fokuserar på att bli medveten om din  kropp och hur beröringen känns.

Här får du också en värdefull mindfullnessövning: (En teknik från The Institue of Heart Math)

1) Lägg handen på ditt hjärta och känn att du är i hjärtat.
2) Andas långsamt in och ut i en jämn rytm.
3) Känn någon eller flera av dessa känslor:
Uppskattning, Tacksamhet, Omtanke, Medkänsla, Kärlek.
(Ta gärna hjälp av ett minne. Om du inte minns eller känner räcker det med intentionen)
Positiva känslor påverkar DNA så att cellerna kan förnyas, läkas och ta in näring! Det räcker med 3 minuter/dag.

För att kunna njuta krävs det att man är närvarande, att man är medveten om hur det känns när någon tar på ens hud, vilken färg himlen har just nu, hur löven låter i vinden eller hur juicen smakar” Ur boken ”Passionskoden” – för ett helt och hållbart liv av Eva Sanner.

Ps. Vill du veta mer om mindfullness finns det böcker av bl.a. Khabat Zinn och Thich Nhat Hanh. En utmärkt bok är ”Minska din stress med meditation” av Andries J Kroese.

Om du känner någon eller själv är drabbad kan du vända dig till föreningen Hjärnpunkten  som ordnar mycket bra aktiviteter för den som är drabbad. Föreningen finns på Dalheimers hus och till hösten kommer jag där att ha en grupp i Mindfullness.

 

 

Min fru vill inte ha sex

fredag, juni 30th, 2017

En klient som kom till mig inledde sessionen så här:

På vägen till dig slog det mig att jag betalat ganska mycket pengar för att gå till dig, men det har verkligen varit värt det. Jag har släppt min negativa inställning till min fru. Genom att du och jag har kunnat prata om det som jag inte pratat om med någon annan har jag också vågat prata mer med min fru. Det är inte längre så fientligt mellan oss. Visserligen får jag inte sex, men vi har så mycket annat gemensamt och kanske kan vi komma längre.  Det är  en djup inre resa som jag påbörjat. ”

Det värmde mitt hjärta mycket att få den här mannens kommentar och med hans tillstånd delar jag med mig av hans resa, för det är precis detta jag vill inspirera till.

Första gången han kom till mig var han ganska frustrerad över att inte få sex. Han funderade på om han skulle skilja sig eller inte. Han var beredd att lägga tid, pengar och inte minst inre arbete på det.

Vi möttes i samtal, healing, coaching och beröring och mer och mer vågade han öppna sig och vågade pröva sitt förhållningssätt och sina inre föreställningar.

Han kunde t.o.m. erkänna att han var en del i problemet. Han insåg att han pushat och velat för mycket och inte riktigt känt in sin fru.

Han fick i processen hjälp att få syn på sitt eget barndomstrauma, att bli avvisad sexuellt och att skämmas för sin sexualitet. Hans fru hade sitt trauma med sig. Hon hade varit sexuellt utnyttjad.

Så möts dessa två personer utifrån sina inre sårade barn. Dessa ”barn” har byggt höga skyddsmurar kring sitt hjärta och sitt kön. Rädslan styr, men triggar också.

I healing och samtal fick mannen på ett kärleksfullt sätt möjlighet tt bli medveten om att se sina mönster och möjlighet att justera sina föreställningar och beteenden, så att han kunde möta sin fru utifrån en ny utgångspunkt.

Det mest framgångsrika är givetvis att båda parter arbetar med sig själva, blir medvetna, helar sina sår och förändrar sin bild av sig själva och varandra.

En man som blivit avisad och hånad lever med sin rädsla för att bli avvisad. Det är då lätt att bli pushig och krävande. Ofta går mannen in i skyddsbeteenden för att undvika att känna smärtan, som t.ex. att arbeta för mycket, ta till droger etc.

En kvinna som varit sexuellt utnyttjad stänger sin Yoni och kroppen går in i stand by. Det är ofta så att hon inte vill ha kroppskontakt alls då en kram upplevs som krav på sex och hon har en djup rädsla att bli utnyttjad. Inom sig vet hon att hennes gränser någon gång inte respekterats och därför väljer hon mer eller mindre medvetet att skydda sig och sin kropp.

Det krävs en mycket varsam man för att hon ska öppna sig. Det är först när hon känner sig trygg som de verkligen kan få ett djupt möte både på ett personligt och sexuellt plan. Tyvärr är det så att en man som blivit avvisad och som är rädd för detta  alltför ofta  ”begär” att få komma in i den kvinna som inte är redo. Det förstör oerhört mycket. Lika sorgligt är det att många kvinnor stängt sina yonis och sitt hjärta och skulle behöva hjälp att öppna sig och våga älska igen. Det finns terapeuter som är specialiserade på att varsamt lösgöra blockeringar i kvinnans underliv. De spänningar som sätter sig där hindrar njutning för båda parter.

I en relation där båda bär med sig känslomässiga sår (vilket de flesta av oss faktiskt gör) blir det ofta en destruktiv kärleksdans där parterna sårar varandra och båda mår dåligt.

Så om relationen eller sexualiteten inte fungerar mellan två partner har det stort värde om båda tar kontakt med terapeuter och tar ansvar för sina känslor och sin sexualitet så att underbara möten och härligt  sex kan bli möjligt.

Ps Metro 21/6 2017 tar just upp att antalet sextillfällen minskat och att många skulle önska att det var tvärtom. Den vanligaste orsaken antas vara trötthet och stress. Så önskan om mer och bättre sex finns hos många. Det konstateras att många tyvärr har svårt att prata om just detta ämne Ds

Önskar dig en underbar sommar med tid för dig själv och tid för varandra, närhet, beröring, intima samtal och skön avkoppling.

Med värme,

Vad vill du ha mer av i ditt liv?

måndag, april 17th, 2017

En vän kommenterade mitt nyårsinlägg med ”Men jag vet inte vad jag vill” Det är faktiskt inte så lätt att veta vad man vill.

Vi omger oss med skal för att undvika att bli sårade, men dessa skal behöver vi varsamt göra oss av med för att komma in till vår innersta vilja/kärna.

Att hitta sin egen vilja sprungen ur den egna sanningen kräver oftast ett inre arbete. Det rymmer frågor som: Vem är jag? Vilket är mitt livssyfte?

Det inre arbetet kan ske genom samtal med någon som kan vägleda en. En hel del av arbetet kan också ske i meditation där man tystar tjattret inom sig.
Då kan man i bästa fall få höra en stilla inre röst som är i kontakt med ens egen inre sanning.

Ytterligare ett sätt som jag erbjuder är att gå igenom ett antal riter.
I dessa shamanska vackra riter får du hjälp att ta kontakt med din djupaste sanning och det du vill ha mer av i ditt liv.
Du får hjälp att släppa inre och yttre hinder så att du verkligen blir fri att vara den du är.
Du får hjälp att få fart på dina drömmar, det du djupast längtar efter.

För 35 år sedan mötte jag en shaman i Cusco och gick även Inka-stigen till Machu Pichu i Peru. Det var starka upplevelser och ända sedan dess har jag haft en längtan
att lära känna Inka-traditionerna, men inte vetat hur. Queroindianerna som förvaltat inkatraditionerna fick för ett antal år sedan till sig att dela med sig av sina traditioner
till oss i Sverige. Jag har haft förmånen att lära mig några av deras healingtekniker och riter. Healingtekniken  är mycket kraftfull och jag använder den som en del i den healing jag ger.

Enligt Queroindianerna är vi i vår tid rotlösa, vilket skapar förvirring och även sjukdom. Vi behöver grunda oss och hitta riktningen och meningen med våra liv.
Vi behöver förena kropp och själ. Enligt dessa shamaner (Paqos) är vårt ursprung en stjärnkonstellation som heter Plejaderna. När vi återknyter kontakten med
dessa stjärnor får vi hjälp att få kontakt med vår själ och att hitta hem till oss själva.

Vi går tillsammans igenom 4 olika riter vid ett och samma tillfälle, vilket tar ca 1,5 tim. Precis som i healing sätter det igång en djup transformationsprocess.
Du kan komplettera med coachande samtal och healing för att förstärka processen.

Så här skriver en klient som tagit emot riterna:
Tack för att jag fick vara med om de shamanska riterna,
Det var väldigt häftigt, det kändes som att det rensade på djupet. Vackert med symbolerna i ritualen.
Känns som det hände mycket under riterna och även efteråt, dock svårt att sätta ord på.

Varmt välkommen att ta del av dessa kraftfulla riter. När du bokat tid får du instruktioner inför vårt möte.

Gott Nyskapande År!

torsdag, december 29th, 2016

Min dagbok
brukar jag varje nytt år titta tillbaka i och reflektera över året som gått samt meditera och tänka på vad jag vill kommande år. Att skriva dagbok är ett bra redskap i personlig utveckling. Det är ett sätt att få perspektiv på sig själv och det man är i.

En röd tråd genom årets dagbok har varit utmaningen att vara sann mot mig själv. Var vill jag vara/inte vara? Vad/vem behöver jag säga ja/nej till? Det är i de små valen i vardagen som vi utvecklas. Att våga vara sann och våga avvisa är svårt för det rör vid en av våra djupaste rädslor – att vara ensam, men när vi vågar skapar det utvecklingsmöjligheter för alla inblandade.

Det jag fascineras av är hur det som jag kanske trodde var stabilt förändras. Jag har behövt lämna vänskapsrelationer och utvecklande sammanhang. Förändring är en del av livet. Att ibland våga släppa taget är så oerhört viktigt för att få in något nytt. Likaväl som jag förundras över det som jag släppt i mitt liv, lika mycket gläds jag åt nya vänner som kommit in i mitt liv och verkligen delar mina intressen.

Att släppa taget
om det som inte längre tjänar oss – vad det än är – saker, relationer, arbeten, boenden, föreställningar, negativa tankar etc ger frihet och flöde i livet. Faktum är att det är själva grunden till att bli hel. Det kluriga är att det kan vara svårt att veta vad det är då det kan ligga dolt i vårt undermedvetna.

Jag har haft god hjälp av min favoritfilosof Osho som uttrycker det så här (citerat ur Osho Tarotlek):
” Om du märker att stunden att ta farväl har kommit, därför att vägarna skiljs åt vid denna korsning, säger du adjö med stor tacksamhet för allt vad den andre har varit för dig, för alla glädjeämnen och njutningar och alla vackra ögonblick som ni har delat med varandra. Utan att lida, utan smärta skiljs ni helt enkelt åt”

Sexualitet
är ett område där vi kan behöva våga släppa gamla föreställningar för att få nya, vackra upplevelser. Många kvinnor och män har genom tantran fått möjlighet att njuta mer. Lusten kommer när vi släpper kraven och slappnar av.

På området sexualitet har det kommit två nya böcker som heter ”Kvinnans Tao och Mannens Tao, vägen till lycka, potens och livskraft”. Författaren Iréne Andersson menar att vi behöver förändra vår syn på sexualitet, inte minst männen behöver återerövra en positiv  bild av sin sexualitet. I boken presenteras övningar för att  bli medveten om och lära sig att kultivera sin sexuella energi.

Forskning
bekräftar den magi jag kände som barn och det som jag erfarit i mitt arbete med healing och medialitet. Detta glädjer mig verkligen!

I en intressant bok ”Fältet” presenterar författaren Lynne McTaggert ett radikalt nytt vetenskapligt paradigm som hävdar att ett energifält förenar allt i universum och att människans kropp oavbrutet interagerar med detta enorma hav av energi. Fältet är ansvarigt för våra sinnens högsta funktioner – vårt minne, vår intuition och kreativitet – och kan förklara många av människans djupaste mysterier – från alternativmedicin och andlig healing till paranormala upplevelser och det kollektiva omedvetna. Vetenskaplig forskning har på senare tid visat att medvetandet spelar en central roll i utformningen av vår värld och att det bakom allt finns en livskraft. Det antyds att vi skapar med våra intentioner!

Livet är just NU. Så släpp det du behöver släppa och skapa nytt!

Lill, Lorelei

 

 

 

 

 

 

 

Lite trumpen

måndag, november 14th, 2016

kan man bli ,sa en god vän till mig dagen efter preseidentvalet i USA.

Jag ska inte på denna plats ge mig in i storpolitiken men ändå reflektera kring Donald Trump och en del av hans uttalanden. Det jag hört är att han sagt sådant som uppfattas som sexistiskt och rasistiskt. Jag har läst några kommentarer som han fällt om kvinnor som han tycker är oattraktiva.

Då kommer jag osökt att tänka på uttrycket ”när du pekar finger mot någon pekar du med två fingrar mot dig själv”. Det sannolika är att om man fördömer andra finns det något inom en själv som man vill slippa se, den s.k. skuggan.

Inom psykoanalysen är Skuggan ett omedvetet komplex, undertryckta och förnekade egenskaper hos det medvetna. Det är allt det man inte vill acceptera hos sig själv. Det kan handla om sorg, ilska, förakt, mindervärde etc. Enligt C.G Jung finns det olika sätt att hantera sin skugga. Ett sätt är att projicera den på andra. Den andre kan vara grannen, invandraren, kollegan, maken/makan etc.

Det händer att man möter sin egen skugga på ett mycket fysiskt sätt. För ett antal år sedan cyklade jag på Säröbanan då en man cyklade ifatt mig. Han var mycket hätsk och forcerad och skrek åt mig ”Din dj… hora, jag ska döda dig”. Jag kände att jag inte kunde cykla ifrån honom så jag lugnade mig och från mitt inre kom orden ”Du är förlåten”. Han liksom sjönk ihop som ett barn och sa ”Är det sant?”. Ja svarade jag, lika förvånad som han”Du är förlåten”. Han vände sin cykel långsamt och började cykla åt andra hållet. Jag har aldrig sett honom igen på Särö cykelbana. Jag är övertygad om att det var min projektion och mitt förfömande av min egen och andras sexualitet som det då var dags att möta och släppa. Det var tid att sluta döma mig själv och andra. Det var oerhört befriande.

Kay Pollak har på ett lättförståeligt och humoristiskt sätt tagit upp detta tema i sina föreläsningar, videos och sin bok ”Att välja glädje”. Han skriver  att genom att skylla på andra kan vi slippa se våra egna begränsningar och känna oss lite bättre än andra. Men att skylla på andra gör oss inte lyckliga. Vi behöver istället välja att ta ansvar för våra reaktioner och våra känslor. Vi kan välja glädje!

All ilska är inte projektioner. Det finns situationer och relationer när det är befogat att bli arg och att säga ifrån.

Kvällen innan presidentvalet blev jag inbjuden att få lyssna på en grupp män som varit iväg en helg för att möta sig själva och att stötta varandra i detta. Det var så vackert att höra dessa män berätta om hur värdefullt det var att få stöd av andra män, att våga vara i kontakt med sin sårbarhet, sina känslor, sin sorg och att våga titta på sina skuggsidor. I detta kunde de på ett djupare plan hitta sin kraft.

Projektet finns över hela världen och heter Mankind Project (det finns också ett motsvarande kvinnligt projekt som kallas Woman within). Det är en slags initieringsrit med inslag från olika kulturer. Vi behöver många män med en sund, mogen manlighet. Dessa modiga män inger mig hopp.

Lite efter att Donal Trump valts till president somnade Leonard Cohen in, en av mina favoritpoeter. Jag lyssnar på hans senaste CD. ”You want it Darker”. Och jag tycker mig ana att en del av låtarna handlar om skuggan och om att finna sig själv… I en av sina avskedslåtar uttrycker han ”I am leaving the table. There is no one to blame”.  Ett vackert avsked.

Vi behöver bli medvetna om och möta vår skugga. Vi behöver ta hand om våra inre demoner, vår egen domare, förlåta och sluta döma oss själva och andra. Vi behöver acceptans och medkänsla med oss själva och varandra. Då kan vi slappna av på djupet.

Välkommen Mr. President och alla andra män (och kvinnor) till kärlekfull beröring där ni för möjlighet att slappna av och möta er själva.

Lill

Horor, snuskgubbar och forskning

onsdag, november 2nd, 2016

Vad har de med varandra att göra?!

En man som kom på beröring frågade: ”Är jag en snuskgubbe om jag kommer till dig”? Min far kallade mig som tonåring hora när jag klädde mig i för kort kjol. Ja man kan fundera på dessa ord och ett perspektiv är att söka inom sexologin.

Jag kom i kontakt med sexologi och kurslitteratur inom detta område genom min dotter som läser till psykolog och gick en kurs i sexologi under våren. Det  är ett relativt nytt vetenskapligt ämne och har varit viktigt för den sexuella frigörelsen.Sexologi hjälper oss att förstå vår sexualitet och våra sexuella behov. På 50-talet gjorde en forskare vid namn Mc Kinsey stora undersökningar i USA. De visade att sexualiteten inte riktigt såg ut som man trodde, bl.a. var oralsex vanligare än man trott.

Sex är enligt WHO ett grundbehov.  Sex driver oss att söka kontakt, närhet, beröring och kärlek.  Den påverkar oss djupt på flera olika plan som känslor, tankar och handlingar och därmed vår hälsa både psykiskt och fysiskt .

Det som framförallt slagit mig när jag läst sexologins historia är hur oerhört starkt påverkad vår sexualitet är av den kultur och det sociala sammanhang som vi finns i.  Vi är inte så fria som vi gärna vill tro. Det som kanske mest påverkat oss i Sverige är religionens och samhällets starka inverkan.  Den norm som varit förhärskande är den s.k. reproduktiva normen, dvs att sex hör till äktenskapet och är till för reproduktion (att få barn). Kristendomen har fört fram begär och njutning som synd. Denna norm har gjort att all annan sexualitet har skuld- och skambelagts.

Man kan också konstatera att det i andra kulturer bl a  kring medelhavet har funnits en annan syn på sexualitet och nakenhet. Där har man mer bejakat sexualiteten och även sett den som en del av det gudomliga. Och apropå homofobi var det under antiken vanligt att männen hade unga pojkar som älskare och många sporter utövades i nakenhet.Det var inte heller så länge sedan som onani ansågs sjukligt. Prostitutionen har under vissa perioder varit väl ansedd och ett självklart inslag bland de mer välbesatta. I Tyskland och Danmark är den idag laglig och reglerad.

De förhärskande normerna i Sverige har starkt påverkat lagstiftningen och även sjukvården. Idag döms den som söker sex och betalar för det. Tidigare dömdes den som sålde sex. Dessa normer visar sig i hur vi upplever vår sexualitet. Sex är ett av de mest reglerade områdena, men sexualiteten går inte helt att reglera och inte heller att stoppa.

Det är intressant att den skyldige har växlat mellan man och kvinna. Vem förför vem? Vem bär skulden? Ursprunget sägs faktiskt komma från skapelseberättelsen i Bibeln – om det förlorade paradiset, när Adam och Eva upptäckte att de var nakna och hade kön.

Den feministiska rörelsen på 60-70-talet strävade efter frigörelse men på gott och ont kom debatten att fokusera på det negativa – sexuella övergrepp och pornografi. Sexualundervisningen i skolan i Sverige har mer bestått av skrämsel än information om hur vackert och njutningsfullt sex kan vara. Vi är rädda för att prata om sex och pornografin har på gott och ont tagit över undervisningen för många. Den ger alltför ofta en skev bild av relationer och sexualitet.

När blir man en hora? Enligt wikipedia är det ”ett föråldrat uttryck för en kvinna som ägnat sig åt utomäktenskapligt sexuellt umgänge”. Söker man på nätet kommer det upp att det är en tjej som knullar runt. Men en annan sida av horan kan vara att hon har en längtan och ett behov att få pröva sin sexualitet med olika personer. Är jag en hora om jag vill ha sex utan att vara i en relation? Söker man på snuskgubbe kommer det upp ”en man som gör sånt han inte borde,  ofta äldre herrar som söker upp yngre tjejer eller män som söker kontakt , tafsar etc vid trängsel”. En annan sida av snuskgubben kan vara mannen som inte blir mött av sin partner eller som helt enkelt inte har någon sexuell kontakt och där längtan blir så stark att den tar överhanden. Är jag en snuskgubbe om jag behöver beröring eller sexuell kontakt?

Sexuella problem och våld ökar. Problemen kan ha medicinska, sociala eller psykiska orsaker.  Forskningen visar att det finns ett tydligt samband mellan sexuella övergrepp och undertryckt sexualitet.

Sex är känsligt, det rör vid vårt innersta och är för många förknippat med rädslor som t.ex. rädslan att inte räcka till, att bli bortvald etc.  Så många kvinnor (och även många män) bär på en egen eller en kollektiv rädsla för övergrepp och en känsla av skam över sexualiteten. De flesta av oss är också så inriktade på prestation och orgasm att vi tappar bort oss själva och varandra i ett möte. Vi stänger därför både vårt hjärta och vår yoni/lingam. Många män bär på en känsla av att inte bli mötta och också en kollektiv känsla av skuld, vilket lätt gör att lingam uppfattas och också bli en förövare.  Erektion har också uppfattats som en symbol för makt och styrka. Därför skapar problem med erektion för många män en stark identitetskris.

När vi i de tantriska sammanhangen möter varandra i avslappning och trygghet utan prestation växer lusten och den sexuella energin..När vi möts i öppenhet och varsamhet kan vi hjälpa varandra att lösa upp våra rädslor och vår känsla av skuld och skam. I en intim relation där vi respekterar varandra och vågar vara öppna med våra känslor och behov kan sexualiteten fördjupas och kärleken växa.

Jag återkommer till aspekten var man ska göra av sin sexualitet. Sexualiteten finns där som ett starkt behov som behöver få ett utlopp, precis som våra behov av att bli bekräftade, sedda, hörda och berörda. Men om jag inte är i en relation hur ska jag då kunna bli mött i min sexualitet om det är skamfyllt att ha sex utanför äktenskapet, förbjudet att gå till prostituerade och onani är skuldbelagt? Kanske är det så att skällsorden hora och snuskgubbe används för att bli av med skulden över den egna sexualiteten, att helt enkelt projicera den på den andre.

Min tanke kring rubriken är just att jag med hjälp av sexologin börjar ana att dessa skällsord till viss del kan ha kommit ur vår kultur och vår syn på sexualiteten.

Min önskan är att genom tantrisk beröring och samtal bidra till att vi hittar tillbaka till den vackra sexualiteten där vi  respektfullt och utan rädsla kan möta varandra och oändligheten i underbar extas. Istället för att fördöma sexualiteten behöver vi bejaka den och hitta sunda och respektfulla utlopp för vår lust och våra sexuella behov.

Litteraturtips:: Sexualitet av Lotta Löfgren, Erotik och fundamentalism av Thore Langfeldt.

 

Fysisk närhet – en nödvändighet

fredag, augusti 5th, 2016

Att ge varandra varsam beröring och kärleksfull massage tror jag kan fördjupa och berika en relation, eller om man inte är i en relation ge oss det vi behöver – närhet och lugn.  Enligt en artikel i Aftonbladet kan beröring vara det som står mellan ett friskt hälsosamt liv och ett liv med depression och kroppslig ohälsa. Tyvärr har många ett underskott av beröring, även kallat hudhunger. Faktum är att fysisk närhet är ett grundläggande behov hos oss människor. Närhet kan vara det som får en relation att överleva förälskelsestadiet.

Enligt en artikel i GP 2015 har svenska forskare upptäckt nervceller i huden som reagerar på smekningar. Forskarna tror att nerverna stärker känslan av närhet mellan föräldrar och barn – och utgör grunden för erotisk beröring.

Så här skriver Phyllis Davis, författare till boken ”The Power of Touch” ”Utan beröring dör ett barn, hjärtat smärtar och själen förtvinar. Behovet av beröring är en nödvändighet i våra liv och hjälper oss att upprätthålla vår emotionella och fysiska hälsa”.

Beröring frigör kroppens egen kärleksdrog – ocytocin. Det stärker immunförsvaret och ger en känsla av lugn och ro. Beröring triggar också utsöndrandet av endorfiner i hjärtan, en smärtstillande endogen som är mer kraftfull än heroin. Dessa hormoner hjälper till att minska nivåerna av stresshormonet kortisol.

Mitt förslag är att du investerar i en massagebänk!

”Men jag kan inte massera” säger många”. ”Alla kan” svarar jag då.

Det handlar nämligen inte så mycket om teknik utan mer om närvaro, ett öppet hjärta och att släppa taget.

”Men jag har ingen partner” säger någon”. ”Inga problem” svarar jag då”. Be en vän eller väninna, mamma, mormor, svärmor , grannen eller…

Jag har väninnor som jag byter beröring med och ibland är vi flera i blandade grupper som ger varandra beröring. Det är verkligen ytterligare en dimension att bli berörd av flera händer där varje hand berör på sitt sätt. Man inspirerar också varandra att hitta nya sätt att ge.

”Men jag kan inte beröra en annan man” invänder många män. ”Pröva” svarar jag då.

De män som varit med på workshops blir positivt överraskade hur naturligt och fint det är att ge och ta emot beröring män emellan. Många ger uttryck för att de inte känner om det är en man eller kvinna som berör när vi är flera.

Om du nu känner dig inspirerad så finns det ganska billiga massagebänkar både i handeln och på nätet – som fungerar alldeles utmärkt. Skönast är förstås om bänken är mjuk. Tänk på att den inte ska vara för bred för då är det lätt att få ont i ryggen. Många massagebänkar är hopfällbara och tar liten plats. En extra dimension kan du få om du ställer den ute i trädgården och ger beröring till trädens sus och solens värme.

Det finns också många fina massageoljor – med eller utan dofter. Man kan även använda  matoljor, gärna ekologiska. Det är riktigt skönt om oljan värms upp, t.ex. i speciell värmare eller i vattenbad. Lush har också härligt doftande massagetvålar som inte kladdar. Vill man lyxa till det ytterligare kan man köpa en elektrisk värmedyna att lägga under handduken.

De flesta uppskattar mest beröring med händerna men man kan även använda delar av kroppen som t.ex. armarna och håret. Även penslar, fjädrar, sidensjalar etc. Lek med fantasin och kom ihåg att det viktigaste är att ge från hjärtat och med stor närvaro. Forskning visar  att vi mår bäst av att varva lätt och långsam beröring med lite kraftfullare massage.

Man kan träna sig i att försöka känna in vad som är skönt för den andre. Den som tar emot kan ju också på olika sätt ge uttryck för vad den uppskattar eller inte tycker om. Turas om att ge och ta emot beröringen och försök stanna i att vara mottagare eller givare.

Man behöver givetvis inte en massagebänk för att ge kärleksfull beröring men jag  tycker  att det är betydligt skönare för den som ger och för en del betyder det att man slappnar av och orkar hålla på längre.

Det kan också vara en hjälp att i bakgrunden ha rogivande musik. Deuter har gett ut många fina rogivande album. De finns både på CD och på Spotify. Mina favoriter just nu är ”Mystic voyage”, ”Athmosperes”, ”Reiki hands of Love” och ”Dream Time”.

Om du fortfarande har invändningar rekommenderar jag att du prövar beröring eller massage genom en prova på behandling hos mig eller kom och prova beröring i grupp en Lördag kväll.

Givetvis kan du ge eller be om att få beröring i annan form än massage på en bänk, en kram, en smekning på kinden, hand-, ansikts-, hårbotten- eller fotmassage, kli på ryggen etc, etc.

Rör vid varandra! Det finns bara en ”risk” med beröring. Du mår så bra att du bara vill ha mer och mer….

 

 

Inre vägledning

lördag, december 5th, 2015

När vi är i något som gör oss förvirrade  önskar vi nog alla att det var lättare att hitta svaren på våra frågor.

Och faktum är att vi alla har en egen inre GPS och det finns många sätt att bli mer medveten om den, så att den kan leda oss rätt. Vår själ vill förening. Den kallar oss hem till oss själva, till att bli de vi är utan rädslor, utan masker, i kontakt med vårt sanna jag.

Vår inre vägledning är i kontakt med vårt högre jag och min tro är också att den är i kontakt med något som är större än oss själva – vi kan kalla det ljuset, källan eller Gud. Vägledningen kan komma till oss på många olika sätt – genom människor, djur, föremål, händelser, själsfränder etc. Den kan vara subtil eller mycket tydlig. Den kan också vara humoristisk. Den kan komma till oss  i form av ord, bilder, känslor, färger etc.

Det handlar mycket om att skärpa sin varseblivining, att se med nya ögon och att höra med större öron, att öva upp alla sinnesförnimmelser och sin intuition. Och att mer och mer ta kontakt med sitt hjärta.

Och det allra viktigaste! Att följa den vägledning man får.  Ju mer man följer sin inre vägledning i det lilla ju mer vägledning får man. Det är som magi att börja lita på sin inre vägledning.

Jag har i tidigare inlägg skrivit om kroppen och att den ger oss tydlig information. Lise Bourbeau har skrivit flera böcker  om hur kroppen talar till oss. Hon menar att sjukdomar är kroppens sätt att tala om för oss att våra tankar och attityder inte är i harmoni med vad som är bra för oss, att vi nått vår fysiska och psykiska gräns och behöver göra förändringar i hur vi lever eller i vår verklighets-uppfattning.

Ibland är det vissa personer som tycks ha en speciell förmåga att veta vad just jag behöver. Jag har några personer runt mig som ofta har satt precis rätt böcker, musik, kurser och andra tips  i händerna på mig. Ibland har jag kunnat ta till mig det direkt – ibland har det tagit lite tid innan jag kunnat se att det var vad jag behövde. Ibland har jag fått säga Nej tack, detta är inte till mig just nu.

Visst kan vi ha stor glädje av att ta hjälp av andra för att se tydligt och klart. Men ibland kan det vara så att den vägledning vi får med hjälp av andra vilseleder oss. Kom ihåg att ingen vet din sanning. Till syvende och sist är det bara vi själva som vet vad som är sant för oss. Ibland behöver vi stilla oss, gå in i vårt inre och verkligen lyssna till våra inre djup för att finna vår djupaste sanning.

Meditation är ett vackert hjälpmedel att hitta sin inre kompass. Ytterligare ett värdefullt hjälpmedel är nattens drömmar. De är guldgruvor! Drömmarna berättar för oss om vad vi är i och vad vi känner för det. Drömmarna skönmålar inte utan talar om för oss sanningen om våra liv. Att anteckna sina drömmar och undersöka dessa kan ge oerhört god vägledning.

När jag varit i snåriga relationer och varken vetat ut eller in har min skyddsängel kommit in och visat mycket tydligt om jag ska stanna eller gå. När jag stått inför en fysisk flytt eller byte av arbetsplats har Dom Helder Camaras dikt kommit till mig på olika sätt:

”När din lilla båt har
legat så länge för
ankar i hamn
så att du börjar få för dig
att den är ett hus,
när din lilla båt börjar skjuta rötter
i gyttjan vid kajen,
då är det dags att styra ut!
Till varje pris måste du
rädda båtens seglarsjäl
Och din egen pilgrimssjäl”

Änglarkort och tarotkort har också varit till oerhört stor hjälp för mig (speciell Doreen Virtues och Oshos tarotkort) och mina klienter. Många förvånas över hur väl korten svarar an till den situation man är i.

Den senaste tiden har jag fått vägledning genom tresiffriga tal (samma siffor) och vägmärken! Det är kärleksfullt och humoristiskt och jag kan verkligen skratta åt det. Jag har slagit upp de tresiffriga talen i boken Drunvalo Melchiezedek ”Serpent of Lights ”. En morgon tänkte jag ”Så spännande att se vad som händer idag och då såg jag framför mig en flakmoped med siffran 999, vilket betyder att en cykel i livet avslutats.

Då erinrade jag mig att jag just lämnat ifrån mig den cykel jag fick för 30 (!) år sedan av min exman i bröllopspresent. Det var var vekrligen dags att lämna den vidare för att släppa det gamla. Många gånger är det just att vi håller fast i det gamla som gör att vi inte kan påbörja något nytt. Filosofen Osho skriver. ”Att hålla fast skapar lidande” – och jag är benägen att hålla med.

När jag cyklade vidare såg jag en vägskylt med en cykel på och så stod det centrum. Jag log – ja den nya cykeln i mitt liv handlar om att gå djupare in mot mitt eget centrum.

Som jag nämnt tidigare tipsas man ibland på kurser som är precis rätt just då. En sådan kurs har för mig varit ”Awakening the Illuminated Heart” skapad av ovan nämnde Drunvalo Melchizedek. Han har varit forskare i fysik i Kalifornien och har också studerat många olika trossystem och ursprungsbefolkningar världen över. Han har skrivit böcker om helig geometri (Flower of life) och utifrån samlad kunskap tagit fram den kurs som handlar om att lära sig skapa från hjärtat – där man skapar i enhet och inte i dualitet (vilket sker när man skapar från hjärnan). Kursen ges av Monica Ljungberg Öhrn på Koster och rekommenderas varmt.

Idag gick jag en vandring i Änggårdsbergen. Jag gick till mitt favoritställe och lämnade små lappar med ”omöjligheter” till Moder Jord medan jag visualiserade hur omöjligheterna omvandlades till möjligheter. Plötsligt såg jag att stigen som jag alltid trott tog slut där faktiskt fortsatte. När jag gick vidare hade stormen fällt flera stora träd och i ett av träden satt en hackspett som hälsade mig (enligt Djurens språk av Solöga): ”Ha modet att gå vidare. Släpp det gamla” Ja så modig vill jag vara – utan att ha en aning om vad det nya innebär, bara lita på de små tecknen runt omkring mig och följa med.

Om du tycker att allt detta jag skriver är märkligt så pröva! Med ett öppet sinne och ett varmt hjärta. Det kan det vara värt…