Ångestdämpare

Känner du oro,ångest eller rädsla för att dö? Då inbjuder jag dig att prova healing. Den är lugnande och avslappnande och hjälper dig att få kontakt med din inre vägledare och med din skyddsängel. Healingen bygger också en vacker bro till till ljuset och till andra sidan. Kanske får du under healingen, på energiplanet, möta dina bortgångna vänner och släktingar.

En klient som  känt rädsla för att dö fick  under en healing en existentiell upplevelse och en känsla av närvaro. Efter healingen uttryckte hon spontant: ”En sån här död skulle jag vilja beställa”.

När jag själv befann mig djupt nere i oro och ångest var meditation och healing min viktigaste väg tillbaka till livet.

Om du mår så dåligt att du inte vill eller kan ta dig ut kan jag komma till dig och ge healing där du är. Jag kan också skicka distanshealing (vilket dock inte är lika avslappnande).

Pröva nya vägar till inre ro och helande. Det är aldrig för sent att helas!

Comments are closed.