Energipsykologi – EFT, TFT, PAP

EFT, TFT och PAP-BEHANDLINGAR ÄR EFFEKTIVA AKUPRESSURBEHANDLINGAR SOM HJÄLPER DIG ATT LÖSA UPP BLOCKERINGAR FÖR ATT KUNNA SKAPA DET DU VILL UPPNÅ.

Energipsykologi är ett samlingsnamn för flera olika behandlings-tekniker.  Energipsykologin har sina rötter i den tillämpade kinesiologin. Grundtesen inom EFT är at orsaken till alla negativa känslor är en störning i kroppens energisystem.I dessa behandlingar behandlar man kroppsliga och energimässiga blockeringar genom att snabbt knacka med fingrarna (”tapping” )på olika akupunkturpunkter samtidigt som man säger vissa meningar . Behandlingarna bygger på erfarenheten att tankar påverkar våra muskler och vårt energisystem.

Behandlingen EFT (Emotional Freedom Technique) har framgångsrikt använts för att behandla bl.a. emotionella stressproblem, fobi och trauman. Mac Pompeus Wolontisi som driver den svenska kinesiologiskolan har utifrån egen lång erfarenhet utvecklat en kompletterande och mycket effektiv behandling vid namn PAP – psykologisk akupraktik. Behandlingarna genomförs oftast då klienten sitter på en stol. Del av behandlingarna kan med fördel enkelt användas som egenbehandling.

Comments are closed.