Mindfullness och stroke

Written by lillandersson on juli 21st, 2017

Under våren blev jag tillfrågad att med kort varsel hoppa in i en grupp med personer med förvärvad hjärnskada och för dom hålla en kurs i mindfullness. Jag tyckte det lät spännande så jag tackade ja.

Begreppet mindfullness fick en ny innebörd för mig och jag känner mig ödmjuk både inför detta och inför de människor jag mött under våren.

Mindfullness – medveten närvaro handlar mycket om att med olika tekniker stilla sinnet,  att bli medveten om sina tankar, känslor och det som omger en. Vi tränar på att bli medvetna om det vi ser, hör och känner uan att värdera. Vi använder oss av det s.k- andningsankaret – att observera andningen.  I grunden handlar det om att bli medveten om sig själv för att vid behov kunna förändra. Mindfullness används med gott resultat som en del av rehabiliteringen för personer med förvärvade hjärnskador. Grundprinciperna är att stanna upp, betrakta, acceptera och att släppa taget. Detta förhållningssätt är stressreducerande.

Efter långa samtal i gruppen var vi ganska eniga om att Sinnesrobönen passade mycket bra i gruppen. Den bön som under lång tid använts i beroendegrupper.

”Gud ge mig sinnero att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden

Att möta människor med förvärvade hjärnskador har gett mig en djup tankeställare. Det är människor som råkat ut för olyckshändelser, andras våld, hjärtinfarkt och stroke. Flera ger uttryck för är att en stroke eller hjärninfarkt är ett ögonblicks verk, men det tar mycket, mycket lång tid att komma tillbaka, om någonsin till ett normalt liv. Stress och för höga krav på sig själv är en bidragande orsak till stroke och hjärtinfarkt.

Jag fick vid ett tillfälle möjlighet att ge healing till en person som haft stroke. Ofta när jag ger healing kommer värdefulla bilder upp. Den bild som jag då fick var så talande. Det var ett expresståg som körde rakt in i en bergvägg. Ut klev människor och tittade sig förundrat omkring. De märkte att de såg, hörde, kände och upplevde allt på ett djupare, klarare sätt och de kände sig tacksamma för detta.

Det stämmer väl med den erfarenhet jag har av livet – att i allt som händer finns en möjlighet att ta tillvara på det och se på livet på ett nytt, djupare sätt.

Under sommaren vill jag gärna uppmuntra dig att vara i medveten närvaro om den vackra naturen, dofterna, smakerna,de ljumma vindarna, fågelsången, dig själv och dina nära och kära. Faktum är att den mest dyrbara gåva du kan ge till den du älskar eller till dina vänner är din sanna närvaro.

 Ta dig gärna tid att observera  ditt andetag, dina tankar och dina känslor.

Reflektera kring om du har balans i ditt liv  och om du ger dig själv det  just du behöver – eller om du behöver förändra på något område i ditt liv.

Den beröring jag ger är en slags avslappnande mindfullness där du framförallt fokuserar på att bli medveten om din  kropp och hur beröringen känns.

Här får du också en värdefull mindfullnessövning: (En teknik från The Institue of Heart Math)

1) Lägg handen på ditt hjärta och känn att du är i hjärtat.
2) Andas långsamt in och ut i en jämn rytm.
3) Känn någon eller flera av dessa känslor:
Uppskattning, Tacksamhet, Omtanke, Medkänsla, Kärlek.
(Ta gärna hjälp av ett minne. Om du inte minns eller känner räcker det med intentionen)
Positiva känslor påverkar DNA så att cellerna kan förnyas, läkas och ta in näring! Det räcker med 3 minuter/dag.

För att kunna njuta krävs det att man är närvarande, att man är medveten om hur det känns när någon tar på ens hud, vilken färg himlen har just nu, hur löven låter i vinden eller hur juicen smakar” Ur boken ”Passionskoden” – för ett helt och hållbart liv av Eva Sanner.

Ps. Vill du veta mer om mindfullness finns det böcker av bl.a. Khabat Zinn och Thich Nhat Hanh. En utmärkt bok är ”Minska din stress med meditation” av Andries J Kroese.

Om du känner någon eller själv är drabbad kan du vända dig till föreningen Hjärnpunkten  som ordnar mycket bra aktiviteter för den som är drabbad. Föreningen finns på Dalheimers hus och till hösten kommer jag där att ha en grupp i Mindfullness.

 

 

 

Comments are closed.