Horor, snuskgubbar och forskning

Written by lillandersson on november 2nd, 2016

Vad har de med varandra att göra?!

En man som kom på beröring frågade: ”Är jag en snuskgubbe om jag kommer till dig”? Min far kallade mig som tonåring hora när jag klädde mig i för kort kjol. Ja man kan fundera på dessa ord och ett perspektiv är att söka inom sexologin.

Jag kom i kontakt med sexologi och kurslitteratur inom detta område genom min dotter som läser till psykolog och gick en kurs i sexologi under våren. Det  är ett relativt nytt vetenskapligt ämne och har varit viktigt för den sexuella frigörelsen.Sexologi hjälper oss att förstå vår sexualitet och våra sexuella behov. På 50-talet gjorde en forskare vid namn Mc Kinsey stora undersökningar i USA. De visade att sexualiteten inte riktigt såg ut som man trodde, bl.a. var oralsex vanligare än man trott.

Sex är enligt WHO ett grundbehov.  Sex driver oss att söka kontakt, närhet, beröring och kärlek.  Den påverkar oss djupt på flera olika plan som känslor, tankar och handlingar och därmed vår hälsa både psykiskt och fysiskt .

Det som framförallt slagit mig när jag läst sexologins historia är hur oerhört starkt påverkad vår sexualitet är av den kultur och det sociala sammanhang som vi finns i.  Vi är inte så fria som vi gärna vill tro. Det som kanske mest påverkat oss i Sverige är religionens och samhällets starka inverkan.  Den norm som varit förhärskande är den s.k. reproduktiva normen, dvs att sex hör till äktenskapet och är till för reproduktion (att få barn). Kristendomen har fört fram begär och njutning som synd. Denna norm har gjort att all annan sexualitet har skuld- och skambelagts.

Man kan också konstatera att det i andra kulturer bl a  kring medelhavet har funnits en annan syn på sexualitet och nakenhet. Där har man mer bejakat sexualiteten och även sett den som en del av det gudomliga. Och apropå homofobi var det under antiken vanligt att männen hade unga pojkar som älskare och många sporter utövades i nakenhet.Det var inte heller så länge sedan som onani ansågs sjukligt. Prostitutionen har under vissa perioder varit väl ansedd och ett självklart inslag bland de mer välbesatta. I Tyskland och Danmark är den idag laglig och reglerad.

De förhärskande normerna i Sverige har starkt påverkat lagstiftningen och även sjukvården. Idag döms den som söker sex och betalar för det. Tidigare dömdes den som sålde sex. Dessa normer visar sig i hur vi upplever vår sexualitet. Sex är ett av de mest reglerade områdena, men sexualiteten går inte helt att reglera och inte heller att stoppa.

Det är intressant att den skyldige har växlat mellan man och kvinna. Vem förför vem? Vem bär skulden? Ursprunget sägs faktiskt komma från skapelseberättelsen i Bibeln – om det förlorade paradiset, när Adam och Eva upptäckte att de var nakna och hade kön.

Den feministiska rörelsen på 60-70-talet strävade efter frigörelse men på gott och ont kom debatten att fokusera på det negativa – sexuella övergrepp och pornografi. Sexualundervisningen i skolan i Sverige har mer bestått av skrämsel än information om hur vackert och njutningsfullt sex kan vara. Vi är rädda för att prata om sex och pornografin har på gott och ont tagit över undervisningen för många. Den ger alltför ofta en skev bild av relationer och sexualitet.

När blir man en hora? Enligt wikipedia är det ”ett föråldrat uttryck för en kvinna som ägnat sig åt utomäktenskapligt sexuellt umgänge”. Söker man på nätet kommer det upp att det är en tjej som knullar runt. Men en annan sida av horan kan vara att hon har en längtan och ett behov att få pröva sin sexualitet med olika personer. Är jag en hora om jag vill ha sex utan att vara i en relation? Söker man på snuskgubbe kommer det upp ”en man som gör sånt han inte borde,  ofta äldre herrar som söker upp yngre tjejer eller män som söker kontakt , tafsar etc vid trängsel”. En annan sida av snuskgubben kan vara mannen som inte blir mött av sin partner eller som helt enkelt inte har någon sexuell kontakt och där längtan blir så stark att den tar överhanden. Är jag en snuskgubbe om jag behöver beröring eller sexuell kontakt?

Sexuella problem och våld ökar. Problemen kan ha medicinska, sociala eller psykiska orsaker.  Forskningen visar att det finns ett tydligt samband mellan sexuella övergrepp och undertryckt sexualitet.

Sex är känsligt, det rör vid vårt innersta och är för många förknippat med rädslor som t.ex. rädslan att inte räcka till, att bli bortvald etc.  Så många kvinnor (och även många män) bär på en egen eller en kollektiv rädsla för övergrepp och en känsla av skam över sexualiteten. De flesta av oss är också så inriktade på prestation och orgasm att vi tappar bort oss själva och varandra i ett möte. Vi stänger därför både vårt hjärta och vår yoni/lingam. Många män bär på en känsla av att inte bli mötta och också en kollektiv känsla av skuld, vilket lätt gör att lingam uppfattas och också bli en förövare.  Erektion har också uppfattats som en symbol för makt och styrka. Därför skapar problem med erektion för många män en stark identitetskris.

När vi i de tantriska sammanhangen möter varandra i avslappning och trygghet utan prestation växer lusten och den sexuella energin..När vi möts i öppenhet och varsamhet kan vi hjälpa varandra att lösa upp våra rädslor och vår känsla av skuld och skam. I en intim relation där vi respekterar varandra och vågar vara öppna med våra känslor och behov kan sexualiteten fördjupas och kärleken växa.

Jag återkommer till aspekten var man ska göra av sin sexualitet. Sexualiteten finns där som ett starkt behov som behöver få ett utlopp, precis som våra behov av att bli bekräftade, sedda, hörda och berörda. Men om jag inte är i en relation hur ska jag då kunna bli mött i min sexualitet om det är skamfyllt att ha sex utanför äktenskapet, förbjudet att gå till prostituerade och onani är skuldbelagt? Kanske är det så att skällsorden hora och snuskgubbe används för att bli av med skulden över den egna sexualiteten, att helt enkelt projicera den på den andre.

Min tanke kring rubriken är just att jag med hjälp av sexologin börjar ana att dessa skällsord till viss del kan ha kommit ur vår kultur och vår syn på sexualiteten.

Min önskan är att genom tantrisk beröring och samtal bidra till att vi hittar tillbaka till den vackra sexualiteten där vi  respektfullt och utan rädsla kan möta varandra och oändligheten i underbar extas. Istället för att fördöma sexualiteten behöver vi bejaka den och hitta sunda och respektfulla utlopp för vår lust och våra sexuella behov.

Litteraturtips:: Sexualitet av Lotta Löfgren, Erotik och fundamentalism av Thore Langfeldt.

 

 

Comments are closed.